Sövdeborgs Slott

Sövdeborgs Slott byggdes av Fredrik Lange i renässansstil år 1580 och enligt dåtidens sed avskilde han slottet från land genom vattengravar. Den stora utbyggnaden av slottet till nuvarande byggnad påbörjades år 1630 av Otte Thagesen Thott, son till riksrådet Thage Thott på Skabersjö.

Den Piperska släkten övertog slottet år 1788 och byggnaderna genomgick ytterligare en omfattande ombyggnad i mitten av 1800-talet och fick då en medeltidsromantisk fasad. Arkitekt var professor Carl Georg Brunius i Lund som satte sin signatur på otaliga skånska byggnader under denna period.

Sövdeborg är berömt för bland annat sina innertak. De mäktiga stuckaturer med bilder ur antikens historia som utförts i taket till den så kallade Stensalen samt för det magnifika trätaket i slottets Röda salong. Detta består av snidad och brändförgylld ek i broskbarock och är väl bevarade i sitt ursprungliga skick.Sövdeborgs slott är sedan 1984 byggnadsminne och ägs numera av Erik Stiernswärd.