Kuriosa

Hästar har alltid varit del av Sövdeborg! Två personer som fört traditionen vidare var Greve Alfred Piper och Ryttmästare Knut Arvid Stiernswärd.

Ryttmästare Knut Arvid Stiernswärd f. 1885, hade ett stort intresse för hästen och dess natur. Han tillbringade mycket tid själv i sadeln och deltog vid flertalet hästtävlingar.


Ryttmästare Knut Arvid Stiernswärd