Kuriosa

Hästar har alltid varit del av Sövdeborg! Två personer som fört traditionen vidare var Greve Alfred Piper och Ryttmästare Knut Arvid Stiernswärd.

Greve Alfred Piper f. 1834

  • Över-Hovstallmästare
  • chef för Stuteriöverstyrelsen
  • Ledamot i riksdagen

Alfred Piper hade en passion för hästar. I mitten av 1800-talet reste han runt i Europa och inhandlade flertalet hästar till Sverige. Detta dokumenterades mycket noga. Allt från var de inköpts, härstamning, belopp, fodergiva och vad de vunnit i prispengar. Många av hästarna lät han avmåla och tavlorna hänger än idag på Sövdeborg.Greve Alfred Piper f. 1834